Driften er kjernen i alle selskaper som er i hotell og reiselivsnæringen, men den kan også være en kilde til mer eller mindre konstante vurderinger. Vi bistår med både de store beslutningene og løpende evalueringer og forbedringer.

VI HJELPER DEG MED

DRIFTSOPTIMERING

I forbindelse med evaluering av driften gjennomgår vi kritisk den eksisterende virksomheten og ser på muligheter for optimalisering, forbedringer og besparelser, inkludert sikker håndtering av daglige økonomiske transaksjoner og minimering av svinn.

INTERIMSTYRE

Hvis behovet er en generell optimalisering av driften, eller hvis du vil ha en interimstyring i en kortere eller lengre periode, tilbyr vi analyse av potensialet for driftsoptimalisering og påtar oss driftsansvaret, det gjelder også rekruttering av daglig leder.

KVALITETSSIKRING

Vår kvalitetssikring er basert på våre erfaringsanalyser av gjester, som blant annet baserer seg på bruk av anonyme kunder og metodisk rutinemessig gjennomgang av driften. Den avledede rapporten er først og fremst et øyeblikksbilde av kvaliteten og gjesteopplevelsen i organisasjonen. Hvis behovet er identifisert, kan vi anbefale en rekke kvalitetsforbedringer, samt vurdere behovet for opplæring og utdanning.

PRE-OPENING ASSISTANCE

Basert på de mange faktorene som er utbredt i de skandinaviske markedene, tilbyr vi rådgivning innen effektiv tilretteleggelse av drift- og etableringsrådgivning innen arbeidsrett og samsvar, samt skattemessige og juridiske aspekter i tett samarbeid med utvalgte spesialister. Dermed sikres en god oppstart med et team av medarbeidere med relevant og spesifikk opplæring, gjennomtestede salgs- og markedsføringsplaner og bestillinger på vent.

«Telling & Nesager stilte opp på kort varsel med et svært kompetent interimsstyre. Telling & Nesager er veldig profesjonelle og dedikerte i sitt arbeid, og vi har følt oss i trygge hender i et selskap som har mange års erfaring innen hotellbransjen.»

AJA BUGGE | GENERALSEKRETÆR | FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID

KONTAKT

John Ankjær
Partner, TN Operational Services
Tlf. +45 5115 5610
E-mail: John@TellingNesager.com