Bransjens viktigste ressurs er og vil alltid være medarbeiderne. Det anerkjenner vi og står derfor til rådighet selv når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere og opplæring av eksisterende.

Opplæringsprogrammene våre tar utgangspunkt i en drifts- og kvalitetsevaluering gjort i forkant, dette sikrer at vi får et mest mulig korrekt og relevant grunnlag.

VI HJELPER DEG MED

REKRUTTERING AV TOPPLEDERE

Hvis du skal rekruttere en hotelldirektør, en ny leder eller ønsker å sikre nye krefter til dagens ledergruppe, så tilbyr vi finne kvalifiserte kandidater basert på vårt omfattende nettverk i bransjen.

LES MER OM REKRUTTERING AV TOPPLEDERE

OPPLÆRING/UTDANNING

Basert på vår erfaring, organiserer vi et opplærings- og utdanningsprogram som sikrer at ansatte er rustet til å levere forbedringene du forventer.

LES MER OM OPPLÆRING/UTDANNING

TEAMUTVIKLING

Unngå silotenking og oppnå større eierskap og engasjement i kraft av bedre forståelse av mennesker og medarbeiderne. Gjennom mange års innsikt og bruk av effektive og testede analyseverktøy og personlige profiler, hjelper vi med å forme og optimalisere team for at de skal få ut hele potensialet sitt. Nyopprettede ledergrupper, toppledere og øvrige team kan med fordel identifisere styrker, svakheter og konsensus, og dermed sikre at alle trekker mot det samme målet.

LES MER OM TEAMUTVIKLING

PERSONALFORVALTNING

Med bevisst og kompetent personalforvaltning får du et engasjert og motivert team som møter hverdagens utfordringer for samhandling og effektivitet. Vi avdekker i samarbeid med din bedrift behovet for personellrelaterte aktiviteter og HR-tjenester. I tillegg får du tilgang til råd, bransjeekspertise og faglig ekspertise, konsepter som er testet ut og sterke coachingferdigheter.

PERSONLIGE PRESTASJONER

Styrk organisasjonen og omdømmet ved å også håndtere de vanskelige prosessene profesjonelt. Vi hjelper med å løse utfordringer i forbindelse med karriere- og retningsforandringer Hvis du må sende en viktig medarbeider videre i arbeidsforløpet, kan vi bidra med å gjøre overgangen så enkel og god som mulig.

LES MER OM PERSONLIGE PRESTASJONER

MANPOWER

Vi kan ta oss av de ledige oppgavene når ansatte skal driftes, administreres og ivaretas. Vi gir råd om hvordan ansatte kan ivaretas og håndteres, ved å sikre at ansettelsesforholdene blir overholdt. I tillegg gir vi tilgang til våre administrative IT-systemer. Vi kan også bidra med å sikre god gjennomføring av medarbeidersamtaler for ansatte, omplasseringer og holde utviklingsseminarer for team.

«Telling & Nesager har bistått med rekruttering av en ny direktør til Hotel Randers. Vi merket oss at det var en god forståelse av både hotellets kultur og historie, og var godt fornøyd med planene som ble lagt for hotellet. Prosessen var preget av et oppriktig ønske om å skape den perfekte matchen, og i toppledelsen følte vi gjennom hele prosessen at oppgaven ble lagt i trygge hender.»

ANDERS THOUSTRUP | STYRELEDER | HOTEL RANDERS-SELSKAPENE

KONTAKT

Preben Nesager
TN Manpower & Training
Tel. +45 2724 2724
E-mail: Preben@TellingNesager.com