Med utgangspunkt i selve hotellbygningen bistår vi med alle relevante oppgaver inkludert utarbeidelse av markedsanalyser eller eiendomsvurderinger, men også med å finne rett operatør og/eller eiendom, som passer til dine behov og ønsker.

 

VI HJELPER DEG MED

OPERATØRKVALIFISERING/-IDENTIFIKASJON

Gjennom det arbeidet vi gjør er vi i løpende og tett dialog med de viktigste operatørene i verden, særlig når det gjelder Skandinavia. Vi bistår med identifisering av gode samarbeidspartnere samt etterfølgende forhandling av driftsavtaler.

MULIGHETSSTUDIER/MARKEDSANALYSER

Denne tjenesten benyttes ofte av dem som ønsker å komme inn på de skandinaviske markedene og sørge for at grunnlaget for beslutningen er tilstrekkelig og detaljert. Anbefalingene er basert på markeds-, konkurrent-, trend- og målgruppeanalyser, samt rådgivning innen organisering, lansering og gjennomføring. I tillegg ønsker vi å bidra med de mer fysiske kravspesifikasjonene, inkludert beliggenhet og eiendom, og vi bidrar gjerne med å finne potensielle eiendommer i samarbeid med etablerte rådgivere i området.

KJØP OG SALG AV HOTELLEIENDOMMER

Hvis du ønsker å erverve eller avhende hotelleiendommer på kortere eller lengre sikt, kan vi gi råd om hvordan du kan gjøre dette på best mulig måte. Vi gir også råd til banker og andre institusjoner som har overtatt hotelleiendommer som har vært drevet dårlig, om hvordan eiendommen kan videreformidles for å få best mulig avkastning.

ASSET MANAGEMENT/EIENDOMSFORVALTNING

Ønsker du å stryke eiendomsforvaltningen din i Skandinavia eller ønsker en profesjonell representant i det skandinaviske markedet? Vi kan bidra med solid erfaring innen forvaltning av verdier, og det på en systematisk og strategisk måte. Vi kan gi deg oversikt over hvordan du får mest mulig ut av og tar vare på verdiene dine.

DUE DILIGENCE

I forbindelse med oppkjøp av eiendom og/eller driftsselskap i Skandinavia tilbyr vi utarbeidelse av due diligence i tett samarbeid med våre partnere, som alle er spesialister.

FINANSIERING

Ønsker du å øke aktiviteten i det skandinaviske markedet eller trenger anbefalinger om refinansiering av en eksisterende portefølje? Vi stiller med bransjens beste rådgivere.

VERDIVURDERINGER

Ønsker du en vurdering av hotelleiendommen din eller et langsiktig samarbeid om vurderingene av aktivitetene dine? Vi og rådgiverne våre har lang erfaring og god kompetansen innen verdivurderinger på det skandinaviske markedet, både for eiere og banker.

«Telling & Nesager fikk oppgaven med å kvalifisere en til to hotelloperatører til et nytt og spennende prosjekt. På rekordtid hadde de gitt oss god oversikt over mulighetene i markedet og hadde nøye gjennomgått to interesserte hotelloperatører som oppfylte kravene til prosjektet. Deretter kunne vi gå rett videre til signering av avtaler med begge to. Det var en utrolig positiv og effektiv opplevelse og vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet.»

PETER CHRISTOPHERSEN | DIREKTØR | KPC HERNING A/S

KONTAKT

John Ankjær
Partner, TN Asset & Property Management
Mobil +45 5115 5610
E-mail: John@TellingNesager.com